Saligprisning 8 – forfølgelse pga. retfærdighed

Den ottende saligprisning står i Mathæus 5,10:

Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for Himmeriget er deres.

Jeg har haft det lidt svært med dagens tema, hvordan kan man blive forfulgt på grund af retfærdighed. Jeg kan forstå at man kan blive forfulgt på grund af Jesu navn. Men så kom jeg i tanke om at det er jo lige meget om jeg forstår hvad svaret er. Det er jo ikke mig der skal fortælle jer hvad I skal synes. Jeg kan bare pege i en bestemt retning. Lad os starte med at prøve at finde ud af hvad retfærdighed er. Jeg læser tre tekster om retfærdighed. Jeg læser dem to gange. Første gang kan du danne dig et overblik over teksterne, og anden gang læser jeg dem langsommere, så du kan prøve at høre om der er noget der fanger dig mere end andet. Prøv at blive i teksten, og hold fast i de ord der springer frem for dig. Gå over dem og se hvad de vil vise dig

Romerne 8, 9-10

Men I er ikke i kødet, I er i Ånden, så sandt som Guds ånd bor i jer. Den, der ikke har Kristi ånd, hører ikke ham til.  Men når Kristus er i jer, er legemet ganske vist dødt på grund af synd, men ånden har liv på grund af retfærdighed.

Johannes 16, 7-11

Men jeg siger jer sandheden: Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil Talsmanden ikke komme til jer; men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom.  Om synd: at de ikke tror på mig; om retfærdighed: at jeg går til Faderen, og I ser mig ikke længere; om dom: at denne verdens fyrste er dømt.


Nu hvor du har fundet ud af hvad retfærdighed er, skal vi prøve at kigge på himmeriget. Jeg har en tilbøjelighed til at forstå mange ting meget bogstaveligt. jeg tror ikke nødvendigvis Jesus forståelse af himmeriget er den samme som min. Jeg læser tre nu tekster. Prøv at lægge dig ind i teksten. Giv slip på de forestillinger du har om himmeriget og prøv at mærke efter om gud ønsker at vise dig noget andet. Er Himmeriget noget som sker en gang på et bestemt sted? eller er det ubegrænset i tid og rum. Lad dig ikke lede at mine spørgsmål men vær åben overfor hvad Gud vil vise dig.

Mathæus 10, 5-15

Gå ud og prædik: Himmeriget er kommet nær!  Helbred syge, opvæk døde, gør spedalske rene, driv dæmoner ud. I har fået det for intet, giv det for intet. Skaf jer ikke guld eller sølv eller kobber i jeres bælter, heller ikke en taske til rejsen eller to kjortler eller sko eller stav. For en arbejder er sin føde værd.  

Lukas 23, 39-43 

Den ene af de forbrydere, som hang dér, spottede ham og sagde: »Er du ikke Kristus? Frels dig selv og os!«  Men den anden satte ham i rette og sagde: »Frygter du ikke engang Gud, du som har fået den samme dom? Og vi har fået den med rette; vi får kun løn som forskyldt, men han har intet ondt gjort.«  Og han sagde: »Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige.«  Og Jesus sagde til ham: »Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis.«

Det er ikke fordi der mangler beskrivelser af himmeriget. Jeg har samlet dem der er i Mathæus 13:

  • Himmeriget ligner en mand, der såede god sæd i sin mark.
  • Himmeriget ligner et sennepsfrø, som en mand tog og såede i sin mark
  • Himmeriget ligner en surdej, som en kvinde tog og kom i tre mål hvedemel
  • Himmeriget ligner en skat, der lå skjult i en mark; en mand fandt den, men holdt det skjult
  • Himmeriget ligner en købmand, der søgte efter smukke perler
  • Himmeriget ligner et vod, der blev kastet i søen og samlede fisk af enhver art
  • Enhver skriftklog, der er blevet Himmerigets discipel, ligner en husbond, der tager nyt og gammelt frem fra sit forråd.

På sidste del af vandringen, hvis ikke allerede du har gjort det, kan du prøve at koble de to ting. Hvorfor er det Jesus specielt vil give himmeriget til dem der er forfulgt på grund af retfærdighed.