Langfredagsvandring

Langfredagsvandring 2023

I år holder vi en ekstraordinær gåmeditation langfredag d. 7. marts. Vi kommer til at reflektere over Jesu korsord, som hentes fra alle 4 evangelier.

Ifølge evangelierne udtalte Jesus syv sætninger på korset, men ingen af evangelierne indeholder dem alle, og kun mellem to af dem er der sammenfald.

De syv korsord er forskellige og afspejler de forskellige syn på Jesu død i de forskellige evangelier. Markusevangeliet lægger eksempelvis vægt på, at Jesus er Kristus, selv i lidelsen, og derfor dør han fortvivlet og føler sig forladt af Gud med ordene “Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?”

I Johannesevangeliet dør Jesus ikke en fortvivlet død. Lige før han dør, siger han: “Det er fuldbragt.” Jesu død fremstår i Johannesevangeliet ikke som en ydmygende henrettelse, men snarere som en triumf eller en herliggørelse, som Jesus selv udtrykker det.

Som altid, starter vi kl. 10,00 fra parkeringspladsen ved Klauzdal Spejdercenter, Klausdalsbrovej 336, 2730 Herlev