Hvordan gør vi?

Når vi afholder gåmeditation, bestræber vi os på at gøre det så enkelt som muligt, men også med en genkendelig form hver gang. Vi indleder med at gå fra mødestedet (parkeringspladsen ved Klauzdal spejdercenter) ned til det første stop. Her kan man godt snakke, men det er også tænkt som en forberedelse til, at nu skal vi være stille sammen.

Ved det første stop indleder vi hver gang med et uddrag af salme 139:

Herre, du ransager mig og kender mig.
Du ved, om jeg sidder eller står,
på lang afstand er du klar over min tanke;
du har rede på, om jeg går eller ligger,
alle mine veje er du fortrolig med.
Før ordet bliver til på min tunge,
kender du det fuldt ud, Herre;
bagfra og forfra omslutter du mig,
og du lægger din hånd på mig.
Det er for underfuldt til, at jeg forstår det,
det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det
.

Salme 139 udtrykker den længsel, der gør at vi vandrer. Derudover er det fantastisk at kunne bede en bøn, der blev bedt for første gang for 3000 år siden, og på den måde gå videre på den længsel som David formulerede for så lang tid siden. Det giver en sammenhængskraft og fundering i den tradition vi kommer af. Efter salme 139, holder vi et kort oplæg med udgangspunkt i en bibeltekst. Vi har haft forskellige temaer som f.eks. Fadervor, Kristuskransen, fasten, saligprisningerne og kald. Vi stræber efter at holde oplæggene korte og åbne, sådan at den egentlige fordybelse i teksten foregår under vandringen. Vi ønsker ikke at give nogen færdige svar, men vi vil meget gerne hjælpe til at man selv kommer hen et sted, hvor Gud giver en svaret.

Vandringen

Efter oplægget går vi ca. 45 minutter i tavshed. Det er vigtigt, at alle de ting vi kan have indflydelse på, hjælper os til at blive i meditationen f.eks. ved at slukke mobiltelefonen. En hjælp til at meditere under vandringen kan være at fokusere på åndedrættet. Simpelthen observere hvordan luften strømmer ud og ind ad dine næsebor, som en kærlig påmindelse om at Gud giver dig livet hver gang du trækker vejret. Det kan også være at bede Kristusbønnen mens du går. Det foregår ved at du beder “Herre Jesus Kristus Guds søn” på indåndingen og “Forbarm dig over mig arme synder” på udåndingen. Hvis det er svært at nå at sige det, hele kan du nøjes med en kortere version. Der er altså ingen faste regler, for hvordan man skal gøre. Man kan eksperimentere sig frem, til det der passer én bedst.

Forstyrrende tanker

Et velkendt fænomen, når man vandrer, er en følelse af at blive oversvømmet af forstyrrende tanker. Og jo mere du kæmper imod, jo flere kommer der. En hjælp her er netop at lade være med at kæmpe imod, men i stedet se på tanken, måske visualisere den, og se for dig, at du lader den glide ind foran Gud som en bøn, og derefter overlader tanken til Gud. Hvem ved? Måske er lige netop den tanke, det Gud vil gøre dig opmærksom på.

Efter de 45 minutter i tavshed gør vi holdt, og læser bibelteksten igen. Derefter kan man vælge at forsætte i tavshed eller at dele sine indtryk fra vandringen med sine medvandrere. Efter ca. 15 minutter kommer vi tilbage til det sted vi startede meditationen, og afslutter med uddraget af salme 139. Hvorefter vi går tilbage til parkeringspladsen.

Selve turen

Vi går den samme tur hver gang. Det er endnu en af de ting, der kan hjælpe en med at blive i meditationen. At man ikke skal overveje, hvilken vej man skal gå, men bare kan følge den samme rute hver gang. Vi har også indrettet ruten, efter at vi kan kigge på vand, hver gang vi gør holdt. Det giver en fantastisk ro.

Dette er grundformen i vores gåmeditation. Nogle gange indføjer vi et eller to stop mere, hvor vi inddrager forskellige elementer. F.eks. keltiske bønner eller elementer fra pilgrimstraditionen.

​Alt dette er kun til inspiration, vi har fundet ud af at dette virker godt for os, men vi er også meget opmærksomme på, at hvis der opstår nye ønsker/længsler/behov, kan vi ændre tingene efter hvad, der fungerer bedst.

Prøv det sev

Hvis du er blevet nysgerrig, og gerne vil vide mere, eller har fået lyst til selv at prøve, så tag endelig fat på os via kontaktformularen, eller ring på 2239 4349