Nyskabelsen

Håbet

Kolosenserne kap. 1 v. 9-14

Derfor har vi heller ikke, siden den dag vi hørte om det, holdt op med at bede for jer. Vi beder om, at I med al visdom og åndelig indsigt må få fuld kundskab om Guds vilje, så I kan leve, som Herren vil det, på alle måder ham til behag, og bære frugt med alle gode gerninger, vokse i kundskab om Gud og styrkes med al kraft ved hans herlige magt til al udholdenhed og tålmodighed. Tak med glæde vor Fader, som har gjort jer duelige til at få del i de helliges arv i lyset. Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige; i ham har vi forløsningen, syndernes forladelse.

Dagens tema er nyskabelse. Jeg vil nu læse en række synonymer op, som jeg har fundet blandt andet på nettet. Prøv at smage på ordene, og mærk efter om der er et der springer tydeligere frem end andre. 

Innovation, reform, novation, kreation, nydannelse, fremvækst, fødsel, vækst, opståen, spiring, forår, genopståen, ny-begyndelse, genfødsel, frembrud, nyhed.

Det er ikke sikkert ordet nyskabelse er et du har funderet meget over, eller at der er et af ordene jeg læser op der giver specielt genklang, men prøv at være stille og se om der er et der vil dig noget når jeg nu læser dem op igen.

Vi går nu i tavshed til næste stop.


Jeg læser nu et stykke fra Paulus brev til efeserne kap. 1 vers 17-21

Jeg beder om, at vor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens fader, vil give jer visdoms og åbenbarings ånd til at erkende ham, med jeres hjertes øjne oplyst, så I forstår, til hvilket håb han kaldte jer, hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er, og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Med den magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre hånd i himlen, højt over al myndighed, magt, kraft, herskermagt og hvert navn, som nævnes kan, ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende.

Nyskabelse er ikke noget vi skal vælge til eller fra. Hvis det håb, som Paulus beskriver, er i os, så vil det uundgåeligt komme til at forandre os. Nyskabe os.

Forestil dig 2 personer der sidder i hvert sit rum. Rummene er helt ens, ligesom den trivielle opgave de skal løse. De har begge fået at vide at de skal udføre den i et helt år. Eneste forskel er at den ene er blevet lovet 50.000 kr. for det, mens den anden får 50.000.000 kr. Selvom arbejdsbetingelserne er ens, så vil deres situationer være vidt forskellige. Simpelthen fordi den ene lever i håbet om en fantastisk belønning i fremtiden, mens den anden slæber sig igennem.

Paulus beskriver det håb vi er kaldede til, hvor rig på herlighed vores løn er og hvor stor en magt der står bag. Hvis ikke vi er påvirkede af det, er det måske netop derfor Paulus beder om at herlighedens fader, vil give jer visdoms og åbenbarings ånd til at erkende ham, med jeres hjertes øjne oplyst, så I forstår, til hvilket håb han kaldte jer.

Til næste stop, så prøv at være stille for Gud i erkendelse af hvilken fantastisk håb vi er kaldede til, og hvad konsekvensen i dit liv ville være hvis det håb blev taget fra dig.